top of page

خرده فروشی

این مدرک برای افرادی است که به آن علاقه مند هستند

اشتغال در بخش خرده فروشی

برخورد با مشتریان

هدف این مدرک برای زبان آموزانی است که به دنبال توسعه دانش و درک خود برای به دست آوردن شغل در بخش خرده فروشی هستند.

 

این دوره همچنین فراگیران را برای اشتغال آماده می کند و از فراگیرانی که در محیط خرده فروشی معامله می کنند یا قصد دارند با مشتریان معامله کنند، حمایت می کند.

Nurse and Patient

جو حمایتی

اعضای کارکنان ما استقبال و درک می کنند که این فضای حمایتی دوستانه را ایجاد می کند. ما در لاکوتا در تغییر هر نگرش منفی به یک نتیجه مثبت تخصص داریم

زبان آموز

 

هنگامی که دوره ای را با ما تکمیل کردید، تا زمانی که در برنامه های شغلی یا تحصیلی پیشرفت کنید به حمایت شما ادامه خواهیم داد. ما اکنون بسیار مفتخریم که یک مرکز استاندارد ماتریکس هستیم

که در IAG تخصص دارد (اطلاعات، مشاوره و راهنمایی و همه کارکنان واجد شرایط IAG یا  کار به سمت) .

Paying at the Store

درک خدمات مشتری

این دوره یک دوره 10 روزه است و ما با پیشنهادات تحویل خود، مطابق با نیازهای فردی شما، بسیار انعطاف پذیر هستیم. در این دوره با درک کسب و کار خرده فروشی، درک خدمات مشتری در بخش خرده فروشی، درک اینکه چگونه یک کسب و کار خرده فروشی سلامت، ایمنی و امنیت را در محل خود و فرآیند فروش حفظ می کند، آشنا خواهید شد.

 

صلاحیت از طریق مجموعه ای از شواهد ارزیابی می شود که در طول دوره گردآوری می شود و نشان می دهد که یادگیرنده معیارهای ارزیابی مورد نیاز را برآورده کرده است.

به بخش خرده فروشی علاقه مندید؟

امروز به دوره بپیوندید

bottom of page